Jdi na obsah Jdi na menu
 


JSOU SLIBY CHYBY?

2. 9. 2011

 

  Milí snoubenci, Ester a Viktore,

chci vás ještě jednou osobně přivítat a povědět vám, že mám v srdci radost a naději, že toto manželství, které mám před Bohem i lidmi oddat, může být velmi požehnáno. Oba jste již lidmi zralými a zkušenými.

Ty, Viktore, jsi právě v Kristových nejlepších létech, i když to tak nevypadá na první pohled. Jen vlasy to trochu prozrazují, ale nemáme se zač stydět, my, zralí muži. Máš Kristova léta, a tedy jako on můžeš prokazovat svoji lásku. On to dělal pro všechny veřejně, ty můžeš své city a touhu milovat prokazovat své manželce. A pak společně máte možnost milovat, pomáhat těm, kteří budou vaši pomoc potřebovat.

Ester nestárne. Je stále pěkná, usměvavá žena.  Možná to je tím, že většinu svého života prožije v kytkárně. Tam si dobíjí svoji energii, tam je šťastná.  Mezi květinami. Je velmi kreativní. Mnohokrát dělávala výzdobu v našem kostelíku, pokaždé jinou a nádhernou. Občas jsem si pomyslel: bude skvělé, až to udělají jiní pro ni. A podívejte se, jak se to názorně  naplnilo, jak je to krásné.

     Viktore, pro tebe je spojení s květinami velmi inspirativní. My ti dnes svěřujeme tuto jedinečnou květinku, abys ji zaléval, hýčkal a pečoval o ni. Ona ti bude přinášet krásu, vůni, bude tvojí radostí. Nebude stárnout, ale dozrávat. A myslím, že ovoce této symbiózy nedá na sebe dlouho čekat.  Každým rokem v našem sboru oddáváme několik manželských párů a každým rokem  přijímáme sms z nemocnice: "Dobrý den, už jsem tady, vážím čtyři kila a měřím půl metru. Jmenuji se Julínka, Tadeášek..." Budeme se s vámi radovat, až se i ta vaše rodinka rozrodí a rozkvete...  

     Během těchto několika let, kdy jsme zde oddávali snoubence, myslím, že Ester bývala téměř u všech sňatků. Připomínali jsme si mnohé obrazy, které vyjadřují manželský vztah (loďka na moři, nebo zahrada, do které vstupují manželé... nebo filmy jako Titanik - Rouz, kterou zachraňuje její milovaný a přitom sám zahyne, nebo Forest Gamp, který miluje celým životem, ale jeho láska není opětována...) Citovali jsme si některé písně Marie Rottrové o lásce. Tys mi nosil... Budeš to mít složité. Asi ji květinou neuspokojíš. Budeš muset hledat jiné dárečky pro Ester... pěkné vázičky.

 Myslím, že těch příkladů a obrazů je jako máku. Zdá se mi, že jsme jen okrajově řekli něco o slibu, který přece pokaždé zaznívá, a právě on je tím nejdůležitějším prvkem každého sňatku. Dovolte mi povědět něco o významu slibu, který vám otevře společnou cestu životem. Vybral jsem si pro vás citát z Bible. Jste křesťané, a tato kniha vás provázela doposud a bude pro vás světlem i nadále.

Žalm 116, 12 Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal?

 13 Zvednu kalich spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno.

 14 Svoje sliby Hospodinu splním před veškerým jeho lidem.

 15 Velkou cenu má v Hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti.

 Vstupovat do manželského svazku v této době se některým zdá pošetilé. Někdy lze zaslechnout, jak mladí lidé opakují fráze některých filmových a jiných hvězd, že se mají rádi, ale nepotřebují k tomu žádný slib a papír. Asi k tomu mají důvody. Mají kolem sebe dost výstražných příkladů rozbitých vztahů, narušených slibů, zlomených srdcí. Co se vlastně o slibech říká?

„Sliby jsou chyby. Slibovat není hřích. Nasliboval hory doly. Lidé mluví a voda teče...“

A tak někteří nechtějí slibovat, nechtějí se vázat. Chtějí být svobodní, mít možnost kdykoli odejít.  Chtějí si nechat zadní dvířka otevřená. 

Otázka zůstává otevřena: Proč manželé lámou své sliby a nedodržují své závazky?

Ø  Neuvědomili si, že láska, kterou prožívají, není jenom vznešený cit, vášeň, ale je i rozhodnutím milovat, obětovat se pro druhého.

Ø  Možná vzali svůj vztah na lehkou váhu. Naslibovali si skutečně hory a doly. Měli nereálné představy o svém životě. Vznesli se do oblak a pád z nich byl o to bolestivější a tragický.

Ø  To nejdůležitější je, že lidé sami v sobě nemají dost síly a moci k tomu, aby dostáli svým slibům. Nemají na to, aby nezištně milovali za všech okolností, protože jsme všichni určitým způsobem sobečtí lidé, kteří mají své hranice, a oheň i té nejvášnivější lásky má tendenci časem vyhasnout. 

 Nemusíme si dělat ani my křesťané žádné iluze a budovat vzdušné zámky. Můžeme stát i dnes pevně na zemi. I my jsme často soběstřední, milující sami sebe, slabí, nedokonalí lidé. Přesto mám pro vás, milí snoubenci, dobrou zprávu. Máte naději, udělali jste velmi dobře, že jste se rozhodli přijmout na sebe závazek, chcete slibovat lásku a věrnost až do konce. Stojíte pevně na zemi, protože znáte své slabosti, omezení, ale zároveň zvedáte oči k nebi. Víte, že odtamtud již mnohokrát do vašich problémů přišla pomoc. A jen Pán Bůh skrze Ježíše Krista je mocný způsobit, aby vaše rozhodnutí, váš slib měl sílu obstát i v těžkých, ale i radostných okolnostech života.

Proč manželský slib má tak velký význam a moc?

1. Protože není jen formálním kusem papíru. Je spojen se závazkem a zodpovědností. Když budete vyznávat: "Budu tě milovat," vyznáváte zároveň, že to bude za všech okolností. Budete milovat nejen proto, abyste naplnili své vlastní potřeby a touhy, ale budete milovat a oddávat sami sebe tomu druhému. Určitým způsobem budete obětovat sami sebe za svého partnera.  Vyznáváte, že nechcete mít žádná otevřená vrátka k úniku. Odejít ze vztahu, utéci, když nám teče do bot a vše se hroutí, dokáže každý. Zůstat, nevzdat to, dále milovat, dokáže jen ten, kdo je naplněn Boží láskou a nadějí.

Budete-li vyznávat, že si budete jeden druhého vážit, znamená to, že budete mít jeden k druhému úctu, nebudete partnera pomlouvat a znevažovat před jinými: "Ty bláho, ten můj starý..."

2. Protože je spojen s konkrétním slovním vyznáním před Bohem i svědky. Vyřčené slovo slibu má velikou moc. Každá žena touží po slovním potvrzení lásky od svého muže. Nestačí, že si muž jen myslí, že ji miluje. V každé  profesi, ve které se jedná o lidské životy, je nutný slovní a podepsaný slib. Asi bychom nešli k lékaři, o kterém by bylo známo, že nesložil slib, Hippokratovu přísahu. Manželství je mnohem vzácnější než jakákoliv profese. Jde o život, o tajemství života, o zázrak spojení v jedno tělo. Vyžaduje tedy zodpovědný přístup. Vyžaduje odvahu vzít na sebe přímou, ale i formální zodpovědnost slovního závazku na celý společný život.

3. Protože má velký význam pro Pána Boha. A to je asi to nejdůležitější. V biblickém citátu jsme četli, že Bůh chce, abychom před ním složili naše sliby a také je naplnili. Vyjádřením naší vděčnosti je slovní vyznání, uznání jeho dobroty a splnění slibu před ním i před lidmi. To platí bezesporu pro manželský vztah. Dnes si před Bohem a před námi vyznáte lásku, touhu milovat, vážit si jeden druhého, pomáhat si a být jeden druhému přítelem. Víte, co je na tom úžasné?

Že právě toto vše pro nás i pro vás připravil Pán Ježíš Kristus, ten, jehož jste přijali jako Spasitele a Pána.

     On je jedinečný muž, který nás velmi miluje. Do vztahu s lidmi šel naplno. Jako Boží Syn si nenechal otevřená vrátka k ústupu. Miloval až na smrt. Miloval tak, že sám sebe obětoval. On si každého člověka nesmírně váží, i svých nepřátel.

     Mnozí se mu postavili na odpor, neuznávali ho a dodnes neuznávají, neopětují jeho lásku, ale on je stále miluje.

 Kristus je pro nás nejlepším přítelem. Sdílí s námi svůj život. Touží po tom, abychom i my jemu vše svěřovali. On nám naslouchá, když s ním hovoříme, a odpovídá nám. Velmi často nás skrze své slovo ujišťuje o své lásce a touze být s námi navždy.

     Viktore, Kristus je pro tebe skvělým příkladem. Proto je známý citát: Muž ať miluje svoji ženu, jako Kristus církev. Budeš-li následovat Krista a bude-li on nejen tvým příkladem, ale mocí a zdrojem tvé lásky, můžeme dnes s jistotou a nadějí svěřit Ester do tvých rukou. Uvidíš, jak bude ještě více rozkvétat před tvýma očima. Některé slabůstky si dokonce budete tolerovat. Ty nešvárky, na které brzy sami přijdete. Viktorku, podívej se za sebe, něco jsi tam zase zapomněl... Esterko, nech už svého koníčka, polož ty kytičky a pojď si se mnou povídat, nebo pomilovat. Láska dokáže mnohé přikrýt a očistit. Poznáte moc zázračných slovíček: odpusť, odpouštím a děkuji. Sami se budete divit, jak se naplňují vaše sliby. Stejně jako to bývá ve vztahu ke Kristu.

4. Věřím, že manželský slib má význam a moc, protože jsem to sám ve svém životě vyzkoušel. Minulý týden jsme si se ženou připomněli osmadvacet let trvání našeho manželství. Řeknu vám to bylo hroz...ně fajn období. Ano, pro mě bylo skvělé, ale někdy pro oba bylo dost nesnadné. Myslím, že nejhůř bylo v prvním roce, když se sem  z daleka přistěhovala. Některé její zvyky a prožitky jsem nedokázal vždy pochopit. Ty to máš, Viktore, podobné. Jiná kultura, způsoby... Pokuste se s tím něco udělat. Pak, když jsou děti malé, to je radosti, když jsou zdravé a dobře spí, to se snadno radí, jak vychovávat děti. Jejich dospívání však může být velkou zátěží pro váš vztah. Jednota ve výchově a úcta ke všem doma je v tom období velikou pomocí. Slova o tom, že si budeme jeden druhého vážit a že budeme přáteli, právě tehdy nabírají na významu.

   "Velkou cenu má v Hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti." Takže zadní vrátka  vám dnes pomůžeme zavřít. Představte si tu skvělou příležitost. Dva milující se lidé, Viktor a Ester, mají celý život pro sebe. Zatím jste na mnohé neměli čas přijít, teď na to máte čas až do smrti, až do konce. Naplňovat a prohlubovat svůj manželský slib. Ponořte se do něho naplno, buďte spolu šťastní. Bůh vám žehnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19. 07. 2008

 

 ESTER  A VIKTOR                                                                  

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář