Jdi na obsah Jdi na menu
 


Je Ježíš jediný?

23. 8. 2012

 

  TVRDIT, ŽE JEŽÍŠ JE JEDINOU CESTOU K BOHU JE URÁŽLIVÉ

 „Jsem rozhodně proti každému náboženství které tvrdí, že jedna víra je lepší, než druhá. Nemohu to považovat  za nic jiného, než duchovní rasismus.  Je to způsob, jak říci, že jsme Bohu blíže, než jiní, a právě to vede k nenávisti“ (Rabbi Schmuley Boteach)

 „Mojžíš dovedl zprostředkovat Zákon, Muhammad dovedl mávat mečem, Budha dovedl udělit osobní radu, Konfucius dokázal poskytnout moudré výroky. Ale žádný z těchto mužů nebyl oprávněn k tomu, aby přinesl vykoupení hříchů světa. Jedině Ježíš je hoden bezmezné úcty a oddanosti“ (R. C. Sproul)

 „Ježíš je jedinou cestou k Bohu – není to moc domýšlivé a troufalé?

- Křesťanství není jediným, které si nárokuje výlučnost. (Muslimové jsou velmi radikální v činění si nároku na výlučnost. Hinduismus je zcela nekompromisní asi ve třech bodech – zákon karmy aj....Budhismus vznikl odmítnutím dvou základních tvrzení hinduismu – odmítnutím autority Véd a kastovního systému...)

Je každá pravda apriorně výlučná?

 Pravda je absolutní a poznatelná

- Vše, co je v rozporu s tvrzením Krista, je nepravdivé

-Nezbytnost spojení pravdy a lásky. Jinak se pravda stává odpudivou. „Mám rád jejich Krista, ale nemám rád jejich křesťany“ (Mahatma Ghandí)

- Zdá se, že ve zvěstování pravdy jsou křesťané nejvíc tolerantní a ohleduplní, než jiná známá náboženství. I tak budou v nelibosti a v nenávisti – Kristus na kříži

- Máme problém v ohleduplnosti vůči kultuře

Proč by měl mít Ježíš pravdu?

Kristovo vzkříšení, je i historicky a vědecky dost zřetelně průkazné. Potvrzuje božství Kristovo. To je v rozporu s jinými náboženskými fakty.

- Zkoumání 4 základních otázek společných pro všechny: původ člověka, smysl života, morálky a určení.  

- Původ: nejsme s Bohem totožní. Byli jsme stvořeni k Božímu obrazu. Proto víme, co je morální. Kromě monoteismu není zde jasná odpověď.

- Odmítnutí Boží vůle. (problém Genesis 3. kap.). Původ hříchů v rozporu s tvrzením Satana a jiných náboženství i humanismu (člověk jako míra všech věcí)

- Budhismus – neteistický, až ateistický. Není zde žádný stvořitel. Jak můžeme dospět k morálnímu zákonu?

- Hinduismus.  Každé znovuzrození je platbou za předchozí život, co bylo při prvním narození?

- Smysl života. Ne jen v tom, že budeme dobrými lidmi, pomáhat jiným, činit dobré skutky. Je v uctívání Boha a následování. Milování Boha celou svoji bytosti...

- Morálka. Nevychází z kultury, ale ze samotné podstaty Boha a jeho charakteru.

- Bible obsahující nejen mystickou, spirituální knihou, ale obsahuje i pravdivé průkazné údaje. Je prokazatelná historicky doložitelná. Je důvěryhodná. Tato pravda vylučuje, co je s ní v rozporu.

Není v každém náboženství kus pravdy? (univerzální otcovství Boha, bratrství lidi)

Starý příběh o třech slepcích, kteří se dotýkají slona? Jsou  zde určité pravdivé prvky (myšlenky a ideje východních filosofů mohou být podnětné – strom, lano, vějíř...) Nakonec je zřejmé, že se jedná o slona. Člověk, který vidí ví, že se jedná o slona. Souhrn pravdy je v Kristu.

- Vykoupení, spravedlnost, uctívání.

„Není důležitější to jak člověk žije, než to čemu věří?“

Je to důležité kvůli přežití ve společnosti, ale nejde jen o to.  Kristus nepřišel, aby ze zlých lidí udělal dobré. Aby vzkřísil mrtvé. Hřích je minutí cíle. Je- li to pravdivé bez Krista nemáme východisko v žádném náboženství. Bez Krista a Boha nejsme schopni sami ani definovat, co je dobré a špatné. Nemáme měřítko. Ani nejznámější filosofové nám neřeknou, co je mravnost. I kdyby nám řekli, nejsme schopni dle toho žít. Můžeme se jen srovnávat podle jiných....Kdo je dobrý. Jaké máme měřítko, pomineme – li Krista a jeho milost. Kdyby nám Bůh dal, co si zasloužíme, nemáme šanci.

- Dobré skutky jako výsledek Božího odpuštění. Doména křesťanství.

- Boží princip – vykoupení, spravedlnost, uctívání. Je- li správný, bez Krista nemáš žádné východisko, ani alternativu.

Co s těmi, kteří neslyšeli?

Každému je určeno, kde se má narodit (Sk. 17, 26...)

- Každý má šanci hledat Boha. Záleží na srdci člověka a jeho svobodném rozhodnutí

- Zjevení skrze stvoření, aby mohli Boha najít. Dostanou informace, aby se mohli před ním pokořit. (Řím. 1, 20   2, 14      10, 14)

- Nezáleží na množství informaci. Záleží na vztahu (matka a dítě...) Různé úrovně znalosti  a poznání.

- Bůh je spravedlivý. Nebude jednat neférově a nepoctivě. Soud patří jemu, ne nám.

Proč je Ježíš odmítán?

- Pouhá milost je nám nepřirozená, chceme si zasloužit spasení

- Neznalost pravého křesťanství. Předsudky, falešné informace

- Stín církve v dějinách i dnes. „Nevykoupení vykoupení“

- Náročnost následování, nesení kříže.

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář