Jdi na obsah Jdi na menu
 


Je idea pekla absurdní?

23. 8. 2012

 

MILUJÍCÍ BŮH BY NIKDY NEMUČIL LIDI V PEKLE

„Je jedna vážná vada v Kristově mravním charakteru, to že věřil v peklo. Jak může někdo, kdo je humánní věřit ve věčné tresty“ (Bertrand Russell)

„Peklo je velkou poklonou skutečnosti lidské svobody a důstojnosti lidské možnosti volby.“  (G. K. Chesterton)

„Idea pekla je z morálního hlediska absurdní“ (B. C. Johnson)

- Peklo vzbuzuje v každém z nás negativní pocity, nebo nás vnitřně uráží. Je však z etického hlediska správné a spravedlivé?

- Bůh peklo nenávidí. „Bůh nemá libosti v smrti bezbožného“

-  Peklo není mučírna

- Bůh nás stvořil a obdařil nádhernými možnostmi, jak s ním žít v obecenství a prožívat naplněný a šťastný život. Chtěl naše dobro, dal nám své instrukce, aby se nám dobře dařilo.

- Bůh nemá jinou možnost, aby nám poskytl to, čeho jsme se celý život dožadovali – odloučení od něho.

- Bůh je milující bytostí, ale zároveň spravedlivou, morální a čistou. Jeho  rozhodnutí nevychází z amerického sentimentalismu.

- Podstata pekla se týká vztahů. Je to oddělením od nejúžasnější bytosti ve vesmíru – samotného Boha. Je odloučením od všeho co má hodnotu, také od těch, kteří ho poznali a milují.

- Peklo je trestem, ale není mučením. Není to žádné týrání. Nese s sebou pocity zahanbení, úzkosti a lítosti – nad definitivní a konečnou ztrátou Boha a kvalitního života a jeho království, pro které jsme byli stvořeni. Zármutek nad vším o co přišli.

- Peklo je přirozeným důsledkem určitého způsobu života. Nebylo součástí původního stvoření.

- Po posledním soudu bude tělo vzkříšeno a spojí se s duší. Bude zřejmě existovat část vesmíru, která bude odříznutá od aktivity a přebývání Božího lidu.

- Peklo je místem pro ty, kteří nechtějí do nebe. Nemají přece rádi, to co má Bůh. Nesnesou Boží věci. Museli by v nebi hodně trpět. Tak pro ně peklo je alternativou. Bude jim dáno podle jejich zalíbení a tužeb.

- Je to cíl cesty pro kterou se lidé dobrovolně rozhodli.

Plameny, červi a skřípající zuby

- Symbolická řeč. Nemůžeme je brát doslovně. Je tam i tma, což se navzájem vylučuje. Kristus se vrátí obklopen plameny, jeho oči jako plamen ohně a z úst vycházející meč. Toto lze brát samozřejmě symbolicky. Znamená to, že Bůh je Bohem soudu. Plameny znamenají ztrátu všeho, nevýslovného soužení z nevratnosti situace, jako když něco zhoří v plameni.

- Červi. Navazuje na odpadní systém v chrámu, kde odtékala krev a nacházeli se červi. Peklo je horší, než toto nechutné místo za městem.

- Skřípění zubů je symbolem hněvu a uvědomění si velké ztráty, když si člověk uvědomí, že učinil velikou chybu.

Jak může Bůh posílat děti do pekla?

- V pekle žádné dítě nebude. Nikdo tam nepůjde jen proto, že zemřel předčasně, než byl schopen se rozhodnout.

- Děti jsou symbolem spásy v Bibli.  (2. Sam 12, 23)

Proč v pekle trpí všichni stejně?

- Bylo by nespravedlivé, aby všichni trpěli stejně.

- Trest a utrpení je v Bibli odstupňováno. (Mat. 11, 20 – 24)

- Míra odloučení a izolace bude v pekle odstupňována. Boží spravedlnost je vyvážená.

Proč věčný trest?

- Výše zaslouženého trestu nezávisí na tom, jakou dobu si spáchání zločinu vyžádá. Záleží na závažnosti zločinu samotného.

- Zesměšňování, podceňování, ignorace, nemilování Stvořitele je čin dosti závažný. Je zřejmě horší, než vražda...Tento postoj zasluhuje na věčné oddělení od Boha

- Při určování míry hříchu je nutno brát nejen jeho povahu, ale i povahu objektu vůči kterému je hřích spáchán

- I náš lidský systém dokáže rozlišit rozdíl mezi zločinem na dětech a dospělých...doživotní izolace od společnosti...

Proč Bůh nedonutí všechny, aby se dostali  do nebe?

Bylo by to nemorální. Lidé nejsou nástrojem k dosažení cíle někoho jiného. Mají svoji vlastní hodnotu.

- Nucení, aby lidé dělali něco proti vlastní vůli je zbavením jich jejich lidství

- Bůh dal všem svobodnou vůli, a tedy neexistuje záruka, že budou s ním spolupracovat.

- Bůh lidem projevuje svoji lásku, ale nebude nikdy člověka znásilňovat proti jeho vůli

-  Když Bůh lidem dovolí, aby mu řekli ne, dokazuje tím, že je respektuje a že si jich váží

Proč Bůh člověka nezničí?

Věčné odloučení lidi od Boha je morálně na vyšší úrovní, než jejich úplné zničení?

- Bůh nebude nikoho likvidovat. Nejedná s nimi jako s nástroji pro dosažení svého cíle. Jedná s nimi jako s těmi, kteří mají svoji vnitřní hodnotu, musí je však izolovat...?

- Věčné odsouzení je stejně věčné jako spasení. Dan. 12, 2

Proč nestvořil jen své následovníky?

- Jeho záměrem je dostat do nebe co nejvíce lidí, ne uchránit jen co nejvíce lidí před peklem. Umožňuje tím prostor pro další, kteří se rozhodnou jej nenásledovat

Proč Bůh nedává druhou šanci?

Lidé mají hodně šanci v životě. Není záruka, že později je využijí.

- Každé další rozhodnutí by bylo vynuceno. Nebylo by zcela dobrovolné...

  

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Víra

(Tadek, 13. 9. 2012 8:54)

Věříte v posmrtný život?
Je Bůh podle vás Bohem spravedlivým a milujícím? Proč?