Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proč se neustále vzdělávat?

Příspěvky

PROČ SE NEUSTÁLE VZDĚLÁVAT?

17. 4. 2012

mp900439449.jpg

                

DŮLEŽITOST NEUSTÁLÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Základním zdrojem našeho vzdělání je Písmo, pocházející z Božího Ducha.  Z něho čerpáme moudrost ke spasení skrze Krista, schopnost k učení, nápravě, výchově ve spravedlnosti, náležité přípravě ke každému dobrému činu. Rozjímání nad Písmem vede ke zdaru ve všem a k prozíravému jednání. Podobá se stromu u tekoucí vody, který přináší své ovoce v pravý čas (2Tm 3,15-17; Joz 1,8; Ž 1). 

Vzdělání je celoživotním procesem, jímž lze získat moudrost. V počáteční fázi se zdá jako proces svazující, později přináší radost, odpočinutí, ochranu a slávu. Klíčová je touha po vzdělání, úsilí, odevzdání se moudrosti duší i sílou, naslouchání. Hospodin posiluje rozum a uspokojuje touhu po moudrosti (Sírachovec 6,18-37).

Někteří efektivní učitelé minulosti i současnosti prohlubovali své poznání, studovali a četli knihy. Totéž doporučovali jiným:

Sókrates: „Život bez zkoumání nestojí člověku za to, aby jej žil.“ Seneca: „Dokud žiješ, nepřestávej se učit žít." Apoštol Pavel potřeboval knihy: "…přines s sebou též knihy a zvláště pergamen.“   J. A. Komenský...